Předchozí | Dalšístrana / 10 0-12 z 116 novinek

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2019

Touto cestou zveřejňujeme výroční zprávu naší společnosti za rok 2019. 

Voda je vzácná a nenahraditelná surovina - je strategickým zdrojem. Proto je nezbytné vodu nejen chránit, ale zachovávat ji, zároveň však udržovat stávající a vyhledávat nové zdroje vody. To vše souvisí s hlavním cílem provozování naši společnosti, kterým je poskytovat veřejné služby spojené nejen s dodávkou kvalitní pitné vody, ale i odkanalizováním a čištěním vody odpadní.

Robert Černý vložil novinku 02.07.2020 14:00

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že od 1. 7. 2020 jsou nově upravena pravidla pro vstup do budovy naší společnosti. V zájmu ochrany zdraví našich odběratelů, stejně tak, jako ochrany zdraví našich zaměstnanců, bude z důvodu minimalizace možnosti šíření koronavirového onemocnění COVID-19, vstup do budovy společnosti veřejnosti umožněn pouze při dodržení základních hygienických a bezpečnostních opatření.

  • Vstup do budovy je možný pouze jednotlivě v otevírací době.

  • Před vstupem do budovy si prosím pečlivě prostudujte pokyny pro vstup.

Pro omezení rizika bude nadále upřednostňován bezkontaktní způsob vyřizování vašich záležitostí. Zvažte proto prosím, zda je osobní návštěva nezbytně nutná.

Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici prostřednictvím telefonu a e-mailu. Pro telefonní hovory využívejte prosím přednostně mobilní telefonní čísla. Kontakty naleznete zde.

Radek Winiarski vložil novinku 30.06.2020 14:15

NOVÝ VODNÍ ZDROJ V HORNÍ LIPOVÉ

NOVÝ VODNÍ ZDROJ V HORNÍ LIPOVÉ

V Horní Lipové (obec Lipová-lázně) připravujeme nový vodní zdroj. V nejbližším období zahájíme poloprovozní čerpací zkoušku, která prověří vydatnost a kvalitu vodního zdroje. Z odebraných vzorků vody máme zatím potvrzeno, že se jedná o kvalitní podzemní vodu s nízkým obsahem dusičnanů. Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě Rozhodnutí ministra životního prostředí.

Podrobnosti přinášíme v tiskové zprávě
Dokument, zajišťující publicitu projektu, je ke stažení zde

Robert Černý vložil novinku 18.06.2020 14:45

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. června 2020 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 29.05.2020 10:45

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že od 18. 05. 2020 jsou pro Vás opět otevřena pracoviště naší společnosti. V zájmu ochrany zdraví našich odběratelů, stejně tak, jako ochrany zdraví našich zaměstnanců, bude z důvodu minimalizace možnosti šíření koronavirového onemocnění COVID-19, vstup do budovy společnosti veřejnosti umožněn pouze při dodržení zpřísněných hygienických a bezpečnostních opatření. Provoz probíhá v omezeném režimu.

  • Pokladny zákaznickéno centra zůstávají uzavřeny

  • Vstup do budovy je možný pouze po předchozím objednání!

  • Před vstupem do budovy si prosím pečlivě prostudujte pokyny!

Pro omezení rizika bude nadále upřednostňován bezkontaktní způsob vyřizování vašich záležitostí. Zvažte proto prosím, zda je osobní návštěva nezbytně nutná.

Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici prostřednictvím telefonu a e-mailu. Pro telefonní hovory využívejte prosím přednostně mobilní telefonní čísla. Kontakty naleznete zde.

Radek Winiarski vložil novinku 18.05.2020 13:50

Vyjadřovací portál Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Vyjadřovací portál Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Již rok mají projektanti, ale i řadoví občané možnost podat žádost o vyjádření prostřednictvím webové aplikace Vyjadřovací portál. Ta je dostupná na adrese: http://vyjadreni.vakjes.cz a lze přes ni zažádat o všechny typy žádostí, které naše společnost vyřizuje.

Žádáme všechny, aby využívali již pouze tohoto způsobu podávání žádostí.

Vyjadřovací portál provede žadatele procesem zadání žádosti šesti kroky. Žadateli zabere tento proces přibližně dvě minuty. Jelikož se jedná o responzivní aplikaci, žádosti např. o existenci sítí lze podávat přes mobilní zařízení (tablet, telefon).

vložil novinku pro Robert Černý 18.05.2020 07:00

Rekonstrukce ÚV Adolfovice

Rekonstrukce ÚV Adolfovice

Úpravna vody Adolfovice je zásadním vodním zdrojem zásobujícím pitnou vodou město Jeseník a obce Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves a Mikulovice. Rekonstrukce ÚV za cca 74 mil. Kč (bez DPH) je nyní připravena k realizaci a po schválení valnou hromadou společnosti, které bude předcházet schválení zastupitelstvy jednotlivých akcionářů, může tato velmi významná akce dostat zelenou. Podrobnosti ke stavbě přinášíme v tiskové zprávě

Robert Černý vložil novinku 11.05.2020 14:30

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 5. 2020

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2020, s účinností od 1. 5. 2020, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 5. 2020):                              30,84 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 33,92 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 5. 2020):                             37,70 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 41,47 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.
Oznámení ceny vodného  stočného pro rok 2020 (od 1. 5. 2020) zde.

Robert Černý vložil novinku 30.03.2020 09:56

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. dubna 2020 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.
Zrušení valné hromady zde.

Robert Černý vložil novinku 27.03.2020 09:30
Předchozí | Dalšístrana / 10 0-12 z 116 novinek