Předchozí | Dalšístrana / 6 0-12 z 61 novinek

Havárie vodovodu v ulici Lipovská, Jeseník (5. 3. 2018)

Havárie vodovodu v ulici Lipovská, Jeseník (5. 3. 2018)

Dne 5. 3. 2018 došlo v ulici Lipovská (GRAMO-R) v Jeseníku k havárii vodovodu, která byla způsobena předchozím mrazivým obdobím. Upozorňujeme na omezení v dodávkách pitné vody dne 5. 3. 2018 v čase 2:00 - 10:00. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Robert Černý vložil novinku 05.03.2018 07:00

HAVÁRIE VODOVODU V ULICI KALVODOVA (28. 2. 2018)

Dne 28. 2. 2018 došlo v ulici Kalvodova v Jeseníku k havárii vodovodu, která byla způsobena vlivem mrazu. Upozorňujeme na omezení v dodávkách pitné vody dne 28. 2. 2018 v čase 16:30 - 21:00. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Robert Černý vložil novinku 28.02.2018 07:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. března 2018 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 20.02.2018 00:00

Technik GIS - výběrové řízení

Do našeho týmu hledáme technika GIS. Nabízíme možnost práce na zajímavém a stále se rozvíjejícím projektu vodohospodářského GIS naší společnosti.

Hlavní náplní technika GIS bude zajištění chodu GIS dle schváleného datového modelu, navrhovat a zpracovávat změny datového modelu a vkládat a aktualizovat grafická i popisná data do GIS a udržovat technickou dokumentaci vodohospodářské infrastruktury v aktuálním stavu.

V případě Vašeho zájmu postupujte dle tohoto inzerátu a nejpozději do 8. 3. 2018 do 14:00 hod. doručte přihlášku do sídla naší společnosti na adresu Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 248, 790 01 Jeseník.

Případným zájemcům přejeme mnoho štěstí ve výběrovém řízení a těšíme se na spolupráci.

Robert Černý vložil novinku 04.02.2018 18:11

Otevírací doba zákaznického centra v období vánočních svátků

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2018.

Otevírací doba zákaznického centra v období vánočních svátků:

Středa                  27. 12. 2017                        8:00 – 17:00
Čtvrtek                 28. 12. 2017                        zavřeno
Pátek                   29. 12. 2017                        zavřeno

Radek Winiarski vložil novinku 18.12.2017 12:30

Výhlášení veřejné zakázky - Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně dodávky HW

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové podlimitní veřejné zakázky vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku pod názvem: "Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně dodávky HW".

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 15.12.2017 22:59

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ VODNÍ ZDROJ – BOREK, BĚLÁ POD PRADĚDEM

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: "NOVÝ VODNÍ ZDROJ – BOREK, BĚLÁ POD PRADĚDEM", Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 15.12.2017 22:48

První mrazy udeřily. Máte dobře zabezpečený vodoměr proti mrazu?

První mrazy udeřily. Máte dobře zabezpečený vodoměr proti mrazu?

Vánoční svátky se kvapem blíží a na Jesenicku v uplynulých dnech klesla teplota místy až k mínus deseti stupňům. To je již teplota, při které mohou zamrznout vodoměry ve venkovních šachtách, případně i v nevytápěných částech budov.

Pozor by si měli dát také vlastníci chat a chalup, kde nedochází po většinu roku k odběru, voda v potrubí stojí a může snáze zamrznout.

I když je vodoměr ve vlastnictví provozovatele vodovodu, je povinností odběratele jej chránit před poškozením a mrazem. Doporučujeme Vám zkontrolovat, zda je vodoměr, který máte umístěn v šachtě, či v nevytápěné části domu dostatečně ochráněn vhodným tepelně izolačním materiálem. Nezapomeňte také dohlédnout, aby sklepní okénka, případně venkovní šachty, byly pečlivě uzavřeny a bylo tak zabráněno přístupu studeného vzduchu z vnějšku. Možnou prevencí je např. řádné zateplení nebo zakrytí sklepních okének, případně vstupů do šachet polystyrénem a podobně.

Podcenění kontroly vodoměru může připravit nemilé překvapení v podobě zamrzlého vodoměru a s tím spojené nemalé výdaje. Dojde-li totiž k zamrznutí vodoměru a jeho poškození, náklady na výměnu vodoměru a uniklou pitnou vodu jdou na vrub odběratele (vlastníka nemovitosti).

Pokud k zamrznutí a následnému prasknutí vodoměru přeci jenom dojde, v žádném případě neprovádějte výměnu vlastními silami a obraťte se na poruchovou službu naší společnosti.

Robert Černý vložil novinku 02.12.2017 18:32

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2018

Vážení odběratelé,

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2018, s účinností od 1.1.2018, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vody pitné (od 1. 1. 2018):                              27,07 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 31,13 Kč/mᵌ
Cena vody odpadní (od 1. 1. 2018):                         35,78 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 41,15 Kč/mᵌ

Oznámení o stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018 je k dispozici zde.
Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.

Robert Černý vložil novinku 27.11.2017 21:01

Noční měření 13. 10. 2017 - Lipová-lázně

V noci ze dne 12. 10. 2017 na 13. 10. 2017, konkrétně 13. 10. 2017 od 0:00-4:00, bude probíhat noční měření vodovodní sítě v obci Lipová-lázně. Noční měření je jeden z nejspolehlivějších způsobů ve vyhledávání skrytých ztrát ve vodovodu a je prováděno 2 x ročně. V průběhu prováděného měření budou postupně uzavírány jednotlivé okruhy vodovodní sítě. Bude tedy docházet ke krátkým přerušením v dodávkách pitné vody v délce cca 15-20 min.

Omlouváme se za způsobené komplikace způsobené přerušovanými dodávkami pitné vody a děkujeme za pochopení. Abychom co nejvíce omezili možné komplikace, provádíme měření v noci. Našim cílem je nejen dodávka kvalitní pitné vody, ale také stálé snižování skrytých ztrát vody.

​Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 11.10.2017 21:26

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 11.10.2017 21:12

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - OBNOVA KANALIZACE V ULICI TICHÁ, ČESKÁ VES

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: OBNOVA KANALIZACE V ULICI TICHÁ, ČESKÁ VES, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 11.10.2017 21:09
Předchozí | Dalšístrana / 6 0-12 z 61 novinek