Novinky

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 5. března 2019 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 19.02.2019 15:44

OZNÁMENÍ PRO ODBĚRATELE VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽBU INKASO A SIPO

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat, že z technických důvodů nedošlo v měsíci lednu 2019 k inkasování zálohových plateb z bankovních účtů odběratelů, kteří tuto službu k úhradám zálohových plateb využívají. Zároveň si dovolujeme informovat, že pro měsíc únor 2019 nedošlo z technických důvodů ke zpracování předpisů zálohových plateb prostřednictvím SIPO a tento předpis tedy odběratelé využívající službu SIPO na svých únorových platebních dokladech SIPO nenaleznou. Dotčeným odběratelům nabízíme možnost úhrady chybějících zálohových plateb v hotovosti na pokladně zákaznického centra nebo bankovním převodem, přičemž platební informace k těmto úhradám sdělí na vyžádání pracovnice zákaznického centra.

Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Radek Winiarski vložil novinku 06.02.2019 12:31

Oznámení o mimořádném uzavření zákaznického centra

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 28. 1. 2019 – 1. 2. 2019 je zákaznické centrum z technických důvodů pro veřejnost uzavřeno.

Omlouváme se za případné vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Radek Winiarski vložil novinku 21.01.2019 07:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 15. ledna 2019 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Žádost kvalifikovaného akcionáře Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. - města Jeseník ke stažení zde. (doplněno dne 10. 1. 2019)

Robert Černý vložil novinku 10.01.2019 16:15

NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE

NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 10.12.2018 21:15

PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 24. 12. 2018 – 31. 12. 2018 bude zákaznické centrum pro veřejnost uzavřeno. K dispozici Vám budeme opět od 2. 1. 2019 v běžnou otevírací dobu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2019.

Radek Winiarski vložil novinku 04.12.2018 14:00

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2019

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2019, s účinností od 1. 1. 2019, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2019):                              28,38 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 32,64 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2019):                             37,16 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 42,73 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.

Oznámení pro rok 2019 zde.

Radek Winiarski vložil novinku 27.11.2018 07:00

OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V Ř. KM 0,220 (2)

OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V Ř. KM 0,220 (2)

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 21.11.2018 11:15

OZNÁMENÍ O MIMOŘÁDNÉM UZAVŘENÍ ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 15. 11. 2018 – 16. 11. 2018 dojde z technických důvodů k mimořádnému uzavření kanceláře zákaznického centra. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Robert Černý vložil novinku 14.11.2018 08:57

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH TYRŠOVA A NA ÚBOČÍ, JESENÍK - AKTUALITY

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH TYRŠOVA A NA ÚBOČÍ, JESENÍK - AKTUALITY

Přinášíme aktuální informace z výše uvedené stavby. V průběhu minulého týdne byly dokončeny veškeré práce na pokládce vodovodu a kanalizace. Bylo také odstraněno provizorní zásobování pitnou vodou a jednotlivé přípojky byly napojeny na nový vodovod. Práce na obnově vodovodu a kanalizace se nám tedy podařilo dokončit o měsíc dříve oproti plánu. V závěru tohoto týdne bude provedena provizorní vysprávka místní komunikace v ulici Tyršova před zimním obdobím. V ulici Na Úbočí probíhají práce na povrchu místní komunikace.

V ulici Tyršova jsou společností KAVOPLYN s.r.o. prováděny zemní práce a pokládka plynovodního potrubí. 

Omlouváme se za stavbou způsobená omezení a komplikace v dopravě. Našim cílem je dodávka kvalitní pitné vody a bezproblémové odkanalizování a postupná obnova vodohospodářské infrastruktury je nezbytná.

Robert Černý vložil novinku 01.10.2018 16:16