Novinky

Oznámení o mimořádném uzavření zákaznického centra

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 15. 4. – 16. 4. 2019 bude mimořádně uzavřeno zákaznické centrum. Důvodem je plánované přerušení dodávek elektřiny ze strany distributora.

Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné vzniklé komplikace.

Radek Winiarski vložil novinku 09.04.2019 13:53

Světový den vody 2019

Světový den vody 2019

Zítra, tedy 22. 3. 2019, si připomeneme Světový den vodyJeho smyslem je připomenout lidem význam vody, potřebu její ochrany a udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena již před čtvrt stoletím, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) vyhlášen 22. březen Světovým dnem Vody.

Motto Světového dne vody 2019, "Leaving no one behind",  je překládáno především jako "Voda pro všechny". Mohou nás však napadnout i další témata. Např. odpovědné provozování, zajištění kvalitních zdrojů pitné vody atd. Právě odpovědné provozování a postupné snižování ztrát vody je jednou z našich největších priorit. Pro účely sledování ztrát vody každoročně zpracováváme bilanci vody, jejímž účelem je celkové shrnutí předchozího roku s cílem zjištění ztrát vody v celém námi provozovaném systému vodohospodářské infrastruktury. 

Rok 2018 byl pro nás z hlediska ztrát vody velmi úspěšný a Světový den vody můžeme oslavit s vědomím, že se nám podařilo snížit skutečné ztráty vody na 11,2 %, což je nejlepší výsledek od doby, kdy bilanci vody sledujeme. Tisková zpráva VAK je ke stažení zde. Video Světového dne vody 2019 můžete vzhlédnout zde

Robert Černý vložil novinku 21.03.2019 16:30

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 5. března 2019 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 19.02.2019 15:44

OZNÁMENÍ PRO ODBĚRATELE VYUŽÍVAJÍCÍ SLUŽBU INKASO A SIPO

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat, že z technických důvodů nedošlo v měsíci lednu 2019 k inkasování zálohových plateb z bankovních účtů odběratelů, kteří tuto službu k úhradám zálohových plateb využívají. Zároveň si dovolujeme informovat, že pro měsíc únor 2019 nedošlo z technických důvodů ke zpracování předpisů zálohových plateb prostřednictvím SIPO a tento předpis tedy odběratelé využívající službu SIPO na svých únorových platebních dokladech SIPO nenaleznou. Dotčeným odběratelům nabízíme možnost úhrady chybějících zálohových plateb v hotovosti na pokladně zákaznického centra nebo bankovním převodem, přičemž platební informace k těmto úhradám sdělí na vyžádání pracovnice zákaznického centra.

Omlouváme se za vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Radek Winiarski vložil novinku 06.02.2019 12:31

Oznámení o mimořádném uzavření zákaznického centra

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 28. 1. 2019 – 1. 2. 2019 je zákaznické centrum z technických důvodů pro veřejnost uzavřeno.

Omlouváme se za případné vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Radek Winiarski vložil novinku 21.01.2019 07:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 15. ledna 2019 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Žádost kvalifikovaného akcionáře Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. - města Jeseník ke stažení zde. (doplněno dne 10. 1. 2019)

Robert Černý vložil novinku 10.01.2019 16:15

NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE

NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 10.12.2018 21:15

PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 24. 12. 2018 – 31. 12. 2018 bude zákaznické centrum pro veřejnost uzavřeno. K dispozici Vám budeme opět od 2. 1. 2019 v běžnou otevírací dobu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2019.

Radek Winiarski vložil novinku 04.12.2018 14:00

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2019

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2019, s účinností od 1. 1. 2019, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2019):                              28,38 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 32,64 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2019):                             37,16 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 42,73 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.

Oznámení pro rok 2019 zde.

Radek Winiarski vložil novinku 27.11.2018 07:00

OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V Ř. KM 0,220 (2)

OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V Ř. KM 0,220 (2)

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 21.11.2018 11:15