Internetové stránky společnosti

Vítáme Vás na stránkách společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Budeme se zde snažit Vám poskytovat maximum informací týkajících se naší společnosti a tím Vám ulehčit komunikaci s námi.

Novinky

Vyhlášení veřejné zakázky - Obnova vodovodu v ulici Skupova, Jeseník

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: OBNOVA VODOVODU V ULICI SKUPOVA, JESENÍK, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 21.06.2016 14:36

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. června 2016 od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Protinávrhy akcionářů
Žádost ​akcionáře Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. - města Jeseník - uplatnění protinávrhů k návrhům představenstva zde.

Stanovisko představenstva společnosti
Stanovisko představenstva společnosti k Žádosti akcionáře města Jeseník - uplatnění protinávrhů k návrhům představenstva společnosti na pořad jednání valné hromady společnosti zde.

Robert Černý vložil novinku 26.05.2016 15:48

DERATIZACE KANALIZACE

DERATIZACE KANALIZACE

Naše společnost dnešním dnem zahájila pravidelnou deratizaci kanalizace, která potrvá jeden týden. Během této doby rozmístíme do kanalizace, případně v její blízkosti, téměř tisíc kusů nástrah. V běžných letech je deratizace prováděna dvakrát ročně, avšak z důvodu přemnožení hlodavců bude v letošním roce deratizace provedena intenzivněji a třikrát.

Mírná zima nepřinesla to, co bývá běžné. Standardně totiž slabší kusy hlodavců tuhou zimu nepřežijí a tím se populace přirozeně snižuje. Letos se tak dá počítat s tím, že úmrtnost byla velmi malá a potomky budou mít i ti, kteří by se jinak jara nedočkali.

Deratizace je prováděna systematicky, ve spolupráci s jinými organizacemi tak, aby byla maximálně efektivní. A jak vlastně deratizace probíhá? Do kanalizačních šachet se zavěšují nástrahy tak, aby nekontaminovaly vodu. Potkani pak nástrahy okusují. Na veřejných prostranstvích v blízkosti kanalizace se nástrahy vkládají do nor.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili na několik faktů. Přemnožení potkanů není způsobeno závadnou kanalizační sítí. My sami potkanům umožňujeme pohodlný život a pravidelný přísun potravy. Jedním z důvodů je např. to, že si někteří odběratelé pletou kanalizaci s odpadkovým košem, případně kompostem. Tyto odpady nám způsobují nemalé provozní komplikace a potkani tak navíc v kanalizaci, která je pro ně výborným úkrytem, nacházejí stále více potravy. Dalším důvodem může být například „pořádek“ v okolí sběrných míst odpadů.

Robert Černý vložil novinku 02.05.2016 12:08

Zásady správné péče o vnitřní vodovod

Nesprávně navržený a provedený vnitřní vodovod (domovní rozvod) pitné nebo teplé vody může mít dopad na kvalitu vody na kohoutku (nejen její senzorické znehodnocení, ale v některých případech i zdravotní závadnost), na dostupnost potřebného množství vody v požadovaném čase na všech místech objektu, na životnost potrubí domovního rozvodu, na hlučnost v objektu atd. Osvětový materiál Státního zdravotního ústavu seznamuje s nejdůležitějšími zdravotními aspekty vnitřních vodovodů a preventivních i nápravných opatřeních. Poučení má formu stručného letáku.

Radek Winiarski vložil novinku 12.04.2016 14:03

Události ČT - 6. 3. 2016

V Událostech České televize byla dne 6. 3. 2016 odvysílána reportáž týkající se zdražení vody v České republice.
Odkaz na reportáž je k dispozici zde.

Robert Černý vložil novinku 07.03.2016 12:57

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

S účinností od 1. 2. 2016 dochází zákonem č. 378/2015 Sb. ke změně zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Touto novelou se do zákona o ochraně spotřebitele zapracovávají mimo jiné pravidla o mimosoudním řešení sporů mezi spotřebitelem a podnikatelem. V souladu s informační povinností stanovenou výše uvedeným zákonem Vás společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. informuje o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby v oblasti vodárenství Česká obchodní inspekce (ČOI). Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi spotřebitelem a společností Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., může se spotřebitel do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u naší společnosti obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je: www.coi.cz.

Radek Winiarski vložil novinku 23.02.2016 11:15

Novela zákona o DPH

Vážení odběratelé, rádi bychom Vás informovali, že s účinností od 1. 1. 2016 společnost Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. vystavuje a následně rozesílá odběratelům – plátcům DPH daňové doklady k přijatým zálohovým platbám, a to v návaznosti na legislativní změny (novela zákona o DPH).

Robert Černý vložil novinku 01.02.2016 21:26