Novinky

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. června 2020 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Zpráva dozorčí rady společnosti o její kontrolní činnosti ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 29.05.2020 10:45

AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že od 18. 05. 2020 jsou pro Vás opět otevřena pracoviště naší společnosti. V zájmu ochrany zdraví našich odběratelů, stejně tak, jako ochrany zdraví našich zaměstnanců, bude z důvodu minimalizace možnosti šíření koronavirového onemocnění COVID-19, vstup do budovy společnosti veřejnosti umožněn pouze při dodržení zpřísněných hygienických a bezpečnostních opatření. Provoz probíhá v omezeném režimu.

  • Pokladny zákaznickéno centra zůstávají uzavřeny

  • Vstup do budovy je možný pouze po předchozím objednání!

  • Před vstupem do budovy si prosím pečlivě prostudujte pokyny!

Pro omezení rizika bude nadále upřednostňován bezkontaktní způsob vyřizování vašich záležitostí. Zvažte proto prosím, zda je osobní návštěva nezbytně nutná.

Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici prostřednictvím telefonu a e-mailu. Pro telefonní hovory využívejte prosím přednostně mobilní telefonní čísla. Kontakty naleznete zde.

Radek Winiarski vložil novinku 18.05.2020 13:50

Vyjadřovací portál Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Vyjadřovací portál Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Již rok mají projektanti, ale i řadoví občané možnost podat žádost o vyjádření prostřednictvím webové aplikace Vyjadřovací portál. Ta je dostupná na adrese: http://vyjadreni.vakjes.cz a lze přes ni zažádat o všechny typy žádostí, které naše společnost vyřizuje.

Žádáme všechny, aby využívali již pouze tohoto způsobu podávání žádostí.

Vyjadřovací portál provede žadatele procesem zadání žádosti šesti kroky. Žadateli zabere tento proces přibližně dvě minuty. Jelikož se jedná o responzivní aplikaci, žádosti např. o existenci sítí lze podávat přes mobilní zařízení (tablet, telefon).

vložil novinku pro Robert Černý 18.05.2020 07:00

Rekonstrukce ÚV Adolfovice

Rekonstrukce ÚV Adolfovice

Úpravna vody Adolfovice je zásadním vodním zdrojem zásobujícím pitnou vodou město Jeseník a obce Bělá pod Pradědem, Česká Ves, Písečná, Hradec-Nová Ves a Mikulovice. Rekonstrukce ÚV za cca 74 mil. Kč (bez DPH) je nyní připravena k realizaci a po schválení valnou hromadou společnosti, které bude předcházet schválení zastupitelstvy jednotlivých akcionářů, může tato velmi významná akce dostat zelenou. Podrobnosti ke stavbě přinášíme v tiskové zprávě

Robert Černý vložil novinku 11.05.2020 14:30

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 5. 2020

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2020, s účinností od 1. 5. 2020, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 5. 2020):                              30,84 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 33,92 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 5. 2020):                             37,70 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 41,47 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.
Oznámení ceny vodného  stočného pro rok 2020 (od 1. 5. 2020) zde.

Robert Černý vložil novinku 30.03.2020 09:56

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. dubna 2020 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.
Zrušení valné hromady zde.

Robert Černý vložil novinku 27.03.2020 09:30

Světový den vody 2020

Světový den vody 2020

I když máme v současné době všichni úplně jiné starosti, tak je jistě důležité zmínit, že si dnešním dnem připomínáme jednu z nejvýznamnějších událostí vodohospodářského světa, a to Světový den vody. Jeho smyslem je připomenout lidem význam vody, potřebu její ochrany a udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena již před více než čtvrt stoletím, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) vyhlášen 22. březen Světovým dnem Vody. Mottem Světového dne vody 2020 je „Water and climate change“, tedy „Voda a změna klimatu“.

Plánovaný den otevřených dveří, který jsme měli připraven na dnešní den na ČOV v České Vsi jsme byli nuceni, vzhledem k událostem, které není nutné komentovat, zrušit. V průběhu dne otevřených dveří jsme Vás, mimo jiné, chtěli také seznámit s plněním Projektu SUCHO 2015, který stále doplňujeme a rozšiřujeme. Nastalá situace nás však bohužel tuto významnou událost a setkání s Vámi přinutila odložit.

Při příležitosti letošních oslav Světového dne vody bychom Vám alespoň velmi rádi přinesli informace o bilanci hospodaření s vodou za uplynulý rok 2019. Účelem bilance vody je celkové shrnutí předchozího roku v potřebách surové vody, technologické spotřeby, vody nefakturované a vody fakturované s cílem zjištění ztrát vody v celém námi provozovaném systému vodohospodářské infrastruktury.

Loňský rok byl tak pro nás v této oblasti prozatím nejúspěšnější, byl milníkem, kdy jsme ztráty vody snížili pod hranici 10 %. K příležitosti Světového dne vody se tak „alespoň“ můžeme pochlubit výborným výsledkem, a to celkovými ztrátami ve výši 9,7 %. Jedná se o nejlepší výsledek od doby, kdy bilanci vody sledujeme a o meziroční pokles o 1,5 %. Kompletní bilance vody, o kterou se rádi podělíme, bude k dispozici na našich webových stránkách v průběhu dubna 2020.

Tisková zpráva VAK je ke stažení zde

Robert Černý vložil novinku 22.03.2020 07:00

Uzavření pracovišť společnosti pro veřejnost

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jsou od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřena všechna pracoviště společnosti. Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici prostřednictvím telefonu a e-mailu. Pro telefonní hovory využívejte prosím přednostně mobilní telefonní čísla. Kontakty naleznete na našich webových stránkách http://www.vakjes.cz/kontakt/ .

Vzhledem k uzavření pokladen nepřijímáme platby v hotovosti. K úhradám využijte prosím bezhotovostní převod.

Protokol k odběrnému místu sloužící pro provedení změn/přepis odběrného místa naleznete na webové adrese http://www.vakjes.cz/ke-stazeni/.

Žádost o vyjádření k sítím podávejte prosím prostřednictvím webové aplikace Vyjadřovací portál dostupné na adrese http://vyjadreni.vakjes.cz

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Radek Winiarski vložil novinku 13.03.2020 07:00

OBNOVA VODOVODU V ULICI PUŠKINOVA, JESENÍK

OBNOVA VODOVODU V ULICI PUŠKINOVA, JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 03.03.2020 07:00

PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 23. 12. 2019 – 31. 12. 2019 bude zákaznické centrum pro veřejnost uzavřeno. K dispozici Vám budeme opět v lednu 2020 v běžnou otevírací dobu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2020.

Radek Winiarski vložil novinku 09.12.2019 07:00