Novinky

OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V Ř. KM 0,220

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 07.08.2018 15:06

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel níže uvedených veřejných zakázek malého rozsahu na projekční práce, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedené zakázky.

OBNOVA VODOVODU V ULICI MAJAKOVSKÉHO, JESENÍK a OBNOVA VODOVODU V ULICI PURKYŇOVA, JESENÍK - více informací zde

OBNOVA VODOVODU DOLNÍ LIPOVÁ (PE110), LIPOVÁ-LÁZNĚ - více informací zde

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI PALACKÉHO, JESENÍK - více informací zde

OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK - více informací zde

OBNOVA VODOVODU DOLNÍ LIPOVÁ (SOUBĚH SE STÁTNÍ SILNICÍ II/369), LIPOVÁ-LÁZNĚ - více informací zde

Robert Černý vložil novinku 13.06.2018 15:15

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. června 2018 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

12. 6. 2018 - Představenstvo společnosti doplňuje pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na den 26. 6. 2018.

Doplněná pozvánka ke stažení zde.
Doplnění pořadu jednání valné hromady zde.

25. 6. 2018 - Představenstvo společnosti doplňuje pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na den 26. 6. 2018.

Doplněná pozvánka ke stažení zde.
Doplnění pořadu jednání valné hromady zde.

Robert Černý vložil novinku 24.05.2018 14:15

Noční měření 25. 5. 2018 - Jeseník

V noci ze dne 24. 5. 2018 na 25. 5. 2018, konkrétně 25. 5. 2018 od 0:00-4:00, bude probíhat noční měření vodovodní sítě v centru města Jeseníku. Noční měření je jeden z nejspolehlivějších způsobů ve vyhledávání skrytých ztrát ve vodovodu a je prováděno cca 2 x ročně. V průběhu prováděného měření budou postupně uzavírány jednotlivé okruhy vodovodní sítě. Bude tedy docházet k přerušením v dodávkách pitné vody v délce cca 20-40 min.

Omlouváme se za způsobené komplikace způsobené přerušovanými dodávkami pitné vody a děkujeme za pochopení. Abychom co nejvíce omezili možné komplikace, provádíme měření v noci. Našim cílem je nejen dodávka kvalitní pitné vody, ale také stálé snižování skrytých ztrát vody.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 24.05.2018 13:45

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH TYRŠOVA A NA ÚBOČÍ, JESENÍK - ZAHÁJENÍ STAVBY

Dne 21. 5. 2018 byla zahájena výše uvedená stavba. Jedná se o obnovu vodovodu v délce cca 910 m a kanalizace v délce cca 420 m v ulicích Tyršova a Na Úbočí v Jeseníku s celkovými náklady cca 10,5 mil. Kč. Stavba je koordinována s obnovou dešťové kanalizace (město Jeseník) a rekonstrukcí plynovodu (innogy). Více informací naleznete zde.

Robert Černý vložil novinku 22.05.2018 12:45

Havárie vodovodu v ulici Lipovská, Jeseník (5. 3. 2018)

Havárie vodovodu v ulici Lipovská, Jeseník (5. 3. 2018)

Dne 5. 3. 2018 došlo v ulici Lipovská (GRAMO-R) v Jeseníku k havárii vodovodu, která byla způsobena předchozím mrazivým obdobím. Upozorňujeme na omezení v dodávkách pitné vody dne 5. 3. 2018 v čase 2:00 - 10:00. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Robert Černý vložil novinku 05.03.2018 07:00

HAVÁRIE VODOVODU V ULICI KALVODOVA (28. 2. 2018)

Dne 28. 2. 2018 došlo v ulici Kalvodova v Jeseníku k havárii vodovodu, která byla způsobena vlivem mrazu. Upozorňujeme na omezení v dodávkách pitné vody dne 28. 2. 2018 v čase 16:30 - 21:00. Bližší informace jsou k dispozici zde.

Robert Černý vložil novinku 28.02.2018 07:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. března 2018 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 20.02.2018 00:00

Technik GIS - výběrové řízení

Do našeho týmu hledáme technika GIS. Nabízíme možnost práce na zajímavém a stále se rozvíjejícím projektu vodohospodářského GIS naší společnosti.

Hlavní náplní technika GIS bude zajištění chodu GIS dle schváleného datového modelu, navrhovat a zpracovávat změny datového modelu a vkládat a aktualizovat grafická i popisná data do GIS a udržovat technickou dokumentaci vodohospodářské infrastruktury v aktuálním stavu.

V případě Vašeho zájmu postupujte dle tohoto inzerátu a nejpozději do 8. 3. 2018 do 14:00 hod. doručte přihlášku do sídla naší společnosti na adresu Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 248, 790 01 Jeseník.

Případným zájemcům přejeme mnoho štěstí ve výběrovém řízení a těšíme se na spolupráci.

Robert Černý vložil novinku 04.02.2018 18:11