Internetové stránky společnosti

Vítáme Vás na stránkách společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Budeme se zde snažit Vám poskytovat maximum informací týkajících se naší společnosti a tím Vám ulehčit komunikaci s námi.

Novinky

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017

Vážení odběratelé,

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2017, s účinností od 1.1.2017, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vody pitné (od 1. 1. 2017):                              25,87 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 29,75 Kč/mᵌ
Cena vody odpadní (od 1. 1. 2017):                         35,08 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 40,34 Kč/mᵌ

Oznámení o stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017 je k dispozici zde.
Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.

Robert Černý vložil novinku 29.11.2016 13:49

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 14. listopadu 2016 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Protinávrhy akcionářů
Žádost ​akcionáře Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. - města Jeseník - uplatnění protinávrhů k návrhům představenstva zde.

Robert Černý vložil novinku 10.10.2016 20:58

Vyhlášení veřejné zakázky - REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE – MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na služby vedené pod názvem: "REKONSTRUKCE ÚV ADOLFOVICE – MANAŽERSKÉ ŘÍZENÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE PROJEKTU", Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 05.09.2016 06:33

Vyhlášení veřejné zakázky - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A STAVEBNÍ, JESENÍK, DUKELSKÁ 1240 - VODOVOD

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A STAVEBNÍ, JESENÍK, DUKELSKÁ 1240  - VODOVOD, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 10.08.2016 08:52