Novinky

ÚHRADY ZÁLOHOVÝCH PLATEB FORMOU SIPO

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat, že úhradu pravidelných zálohových plateb na vodné a stočné je možno nově provádět rovněž prostřednictvím SIPO (soustředěné inkaso plateb obyvatelstva). Máte-li o tento způsob úhrady záloh zájem, vyplňte prosím přiložený tiskopis souhlasu plátce a doručte jej do sídla naší společnosti. V souvislosti s dotazy k možnostem využívání této služby a poskytnutí souhlasu plátce SIPO kontaktujte prosím pracovnice zákaznického centra.

Bc. Věra GatnerováBc. Lenka Urbanová

Souhlas plátce SIPO

Radek Winiarski vložil novinku 28.06.2017 07:29

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. června 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.
Protinávrhy města Jeseník zde.

Robert Černý vložil novinku 26.05.2017 14:42

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává náhradní valnou hromadu, která se bude konat dne 5. května 2017 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Jedná se o náhradní valnou hromadu svolanou dle § 414 zák. o obchodních korporacích, neboť valná hromada svolaná na den 31. 3. 2017 nebyla schopná se usnášet.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 12.04.2017 13:36

SVĚTOVÝ DEN VODY 2017 - OTEVŘENÍ ČOV ČESKÁ VES

U příležitosti Světového dne vody bude v sobotu 25. března 2017 otevřena pro veřejnost čistírna odpadních vod v České Vsi. Čistírnu si bude možné prohlédnout od deváté hodiny ráno do druhé hodiny odpoledne. Prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Z důvodu bezpečnosti (prohlídky budou prováděny za plného provozu), bude počet zájemců o prohlídku omezen a jedna skupina může mít maximálně dvacet návštěvníků. Případní zájemci o prohlídku si musí místo rezervovat. Zájemci o návštěvu se proto musí předem registrovat na telefonním čísle 584 401 022, případně na e-mailu proske@vakjes.cz do 20. března 2017.

Těšíme se na viděnou s Vámi.

Zde je kdispozici pozvánka ke stažení.

Robert Černý vložil novinku 10.03.2017 14:14

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 31. března 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 27.02.2017 12:16

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIÍ A PORUCH VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem: ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIÍ A PORUCH VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 22.02.2017 13:58