Novinky

Oznámení o mimořádném uzavření zákaznického centra

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 21. 1. 2019 – 23. 1. 2019 je zákaznické centrum z technických důvodů pro veřejnost uzavřeno.

Omlouváme se za případné vzniklé nepříjemnosti a děkujeme za pochopení.

Radek Winiarski vložil novinku 21.01.2019 08:59

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 15. ledna 2019 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Žádost kvalifikovaného akcionáře Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. - města Jeseník ke stažení zde. (doplněno dne 10. 1. 2019)

Robert Černý vložil novinku 10.01.2019 16:15

NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE

NOVÝ VZ KEPRNICKÝ POTOK A PŘIVÁDĚCÍ ŘAD PRO ÚV ADOLFOVICE

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 10.12.2018 21:15

PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 24. 12. 2018 – 31. 12. 2018 bude zákaznické centrum pro veřejnost uzavřeno. K dispozici Vám budeme opět od 2. 1. 2019 v běžnou otevírací dobu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2019.

Radek Winiarski vložil novinku 04.12.2018 14:00

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2019

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2019, s účinností od 1. 1. 2019, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2019):                              28,38 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 32,64 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2019):                             37,16 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 42,73 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.

Oznámení pro rok 2019 zde.

Radek Winiarski vložil novinku 27.11.2018 07:00

OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V Ř. KM 0,220 (2)

OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V Ř. KM 0,220 (2)

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 21.11.2018 11:15

OZNÁMENÍ O MIMOŘÁDNÉM UZAVŘENÍ ZÁKAZNICKÉHO CENTRA

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 15. 11. 2018 – 16. 11. 2018 dojde z technických důvodů k mimořádnému uzavření kanceláře zákaznického centra. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.

Robert Černý vložil novinku 14.11.2018 08:57

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH TYRŠOVA A NA ÚBOČÍ, JESENÍK - AKTUALITY

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH TYRŠOVA A NA ÚBOČÍ, JESENÍK - AKTUALITY

Přinášíme aktuální informace z výše uvedené stavby. V průběhu minulého týdne byly dokončeny veškeré práce na pokládce vodovodu a kanalizace. Bylo také odstraněno provizorní zásobování pitnou vodou a jednotlivé přípojky byly napojeny na nový vodovod. Práce na obnově vodovodu a kanalizace se nám tedy podařilo dokončit o měsíc dříve oproti plánu. V závěru tohoto týdne bude provedena provizorní vysprávka místní komunikace v ulici Tyršova před zimním obdobím. V ulici Na Úbočí probíhají práce na povrchu místní komunikace.

V ulici Tyršova jsou společností KAVOPLYN s.r.o. prováděny zemní práce a pokládka plynovodního potrubí. 

Omlouváme se za stavbou způsobená omezení a komplikace v dopravě. Našim cílem je dodávka kvalitní pitné vody a bezproblémové odkanalizování a postupná obnova vodohospodářské infrastruktury je nezbytná.

Robert Černý vložil novinku 01.10.2018 16:16

Technik GIS - výběrové řízení

Výběrové řízení na pozici "Technik GIS" je stále otevřeno. Pro svou žádost do výběrového řízení můžete využít také portálu www.jobs.cz prostřednictvím tohoto odkazu

Robert Černý vložil novinku 26.09.2018 11:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25. září 2018 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 14.09.2018 14:45