Internetové stránky společnosti

Vítáme Vás na stránkách společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Budeme se zde snažit Vám poskytovat maximum informací týkajících se naší společnosti a tím Vám ulehčit komunikaci s námi.

Novinky

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NA ÚBOČÍ, JESENÍK (I. ETAPA)

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI NA ÚBOČÍ, JESENÍK (I. ETAPA), Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 12.08.2016 05:18

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI TYRŠOVA, JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI TYRŠOVA, JESENÍK, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 12.08.2016 05:15

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A STAVEBNÍ, JESENÍK, DUKELSKÁ 1240 - VODOVOD

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ STROJÍRENSKÉ A STAVEBNÍ, JESENÍK, DUKELSKÁ 1240  - VODOVOD, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 10.08.2016 08:52

ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE V ULICI U SOKOLOVNY, JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem: ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE V ULICI U SOKOLOVNY, JESENÍK, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 10.08.2016 08:48

Vyhlášení veřejné zakázky - ČOV ČESKÁ VES – OBNOVA VSTUPNÍ ČS

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky vedené pod názvem ČOV ČESKÁ VES – OBNOVA VSTUPNÍ ČS, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 08.08.2016 09:33

Vyhlášení veřejné zakázky - Obnova vodovodu v ulici Skupova, Jeseník

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: OBNOVA VODOVODU V ULICI SKUPOVA, JESENÍK, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 21.06.2016 14:36

Pozvánka na valnou hromadu

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 30. června 2016 od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Protinávrhy akcionářů
Žádost ​akcionáře Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. - města Jeseník - uplatnění protinávrhů k návrhům představenstva zde.

Stanovisko představenstva společnosti
Stanovisko představenstva společnosti k Žádosti akcionáře města Jeseník - uplatnění protinávrhů k návrhům představenstva společnosti na pořad jednání valné hromady společnosti zde.

Robert Černý vložil novinku 26.05.2016 15:48

DERATIZACE KANALIZACE

DERATIZACE KANALIZACE

Naše společnost dnešním dnem zahájila pravidelnou deratizaci kanalizace, která potrvá jeden týden. Během této doby rozmístíme do kanalizace, případně v její blízkosti, téměř tisíc kusů nástrah. V běžných letech je deratizace prováděna dvakrát ročně, avšak z důvodu přemnožení hlodavců bude v letošním roce deratizace provedena intenzivněji a třikrát.

Mírná zima nepřinesla to, co bývá běžné. Standardně totiž slabší kusy hlodavců tuhou zimu nepřežijí a tím se populace přirozeně snižuje. Letos se tak dá počítat s tím, že úmrtnost byla velmi malá a potomky budou mít i ti, kteří by se jinak jara nedočkali.

Deratizace je prováděna systematicky, ve spolupráci s jinými organizacemi tak, aby byla maximálně efektivní. A jak vlastně deratizace probíhá? Do kanalizačních šachet se zavěšují nástrahy tak, aby nekontaminovaly vodu. Potkani pak nástrahy okusují. Na veřejných prostranstvích v blízkosti kanalizace se nástrahy vkládají do nor.

V neposlední řadě bychom rádi upozornili na několik faktů. Přemnožení potkanů není způsobeno závadnou kanalizační sítí. My sami potkanům umožňujeme pohodlný život a pravidelný přísun potravy. Jedním z důvodů je např. to, že si někteří odběratelé pletou kanalizaci s odpadkovým košem, případně kompostem. Tyto odpady nám způsobují nemalé provozní komplikace a potkani tak navíc v kanalizaci, která je pro ně výborným úkrytem, nacházejí stále více potravy. Dalším důvodem může být například „pořádek“ v okolí sběrných míst odpadů.

Robert Černý vložil novinku 02.05.2016 12:08