Internetové stránky společnosti

Vítáme Vás na stránkách společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. Budeme se zde snažit Vám poskytovat maximum informací týkajících se naší společnosti a tím Vám ulehčit komunikaci s námi.

Novinky

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává náhradní valnou hromadu, která se bude konat dne 5. května 2017 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Jedná se o náhradní valnou hromadu svolanou dle § 414 zák. o obchodních korporacích, neboť valná hromada svolaná na den 31. 3. 2017 nebyla schopná se usnášet.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 12.04.2017 13:36

SVĚTOVÝ DEN VODY 2017 - OTEVŘENÍ ČOV ČESKÁ VES

U příležitosti Světového dne vody bude v sobotu 25. března 2017 otevřena pro veřejnost čistírna odpadních vod v České Vsi. Čistírnu si bude možné prohlédnout od deváté hodiny ráno do druhé hodiny odpoledne. Prohlídky budou probíhat v hodinových intervalech (tedy 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 a 13:00). Z důvodu bezpečnosti (prohlídky budou prováděny za plného provozu), bude počet zájemců o prohlídku omezen a jedna skupina může mít maximálně dvacet návštěvníků. Případní zájemci o prohlídku si musí místo rezervovat. Zájemci o návštěvu se proto musí předem registrovat na telefonním čísle 584 401 022, případně na e-mailu proske@vakjes.cz do 20. března 2017.

Těšíme se na viděnou s Vámi.

Zde je kdispozici pozvánka ke stažení.

Robert Černý vložil novinku 10.03.2017 14:14

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 31. března 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 27.02.2017 12:16

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIÍ A PORUCH VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod názvem: ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍCH PRACÍ PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ HAVÁRIÍ A PORUCH VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 22.02.2017 13:58

Změny ve znění VOP a odběratelských smluv

Vážení odběratelé,

dovolujeme si Vás upozornit, že s platností od 1. 1. 2017 došlo ke změně ve znění všeobecných obchodních podmínek a odběratelských smluv pro dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. Změny se týkají především fixace předepsané výše zálohových plateb a možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů vyplývající z novely zákona o ochraně spotřebitele.

Dokument ke stažení zde.

Radek Winiarski vložil novinku 16.01.2017 09:05

Odečty vodoměrů

​S novým rokem přichází také odečty vodoměrů a následná fakturace vodného a stočného. V letošním roce byly odečty zahájeny 2. 1. 2017 a jsou prováděny celkem 15 pracovníky. Bude provedeno cca 3 800 odečtů. V letošním roce proběhlo také testování dálkově odečitatelných vodoměrů Kamstrup (osazeno 471 ks vodoměrů). Možná jste si 2. 1. 2017 všimli projíždějícího automobilu VAK s majákem, který projížděl ulicemi Jeseníku, a který prováděl odečty těchto vodoměrů. Pokud tedy na svém odběrném místě máte nainstalován vodoměr Kamstrup, tak Vás v letošním roce odečítač s největší pravděpodobností nenavštíví. Počet takto odečitatelných vodoměrů se budeme snažit i nadále rozšiřovat. Dálkově odečitatelné vodoměry májí i mnoho dalších výhod, a ty Vám přineseme v některém z dalších článků.

V případě, že máte zajem provést odečet sám, postupujte prosím podle následujícího odkazu.

Robert Černý vložil novinku 04.01.2017 07:59

ELEKTRONICKÉ DORUČOVÁNÍ DAŇOVÝCH DOKLADŮ

Vážení odběratelé,
v rámci zkvalitňování našich služeb Vám nabízíme možnost zasílání daňových dokladů v elektronické podobě na Vámi určenou e-mailovou adresu. V případě Vašeho zájmu prosíme o vyplnění a doručení souhlasu s elektronickým zasíláním. Vyplněním a odesláním tohoto formuláře vyjádříte svůj souhlas se zasíláním daňových dokladů elektronickou cestou. Zároveň Vám již nebudou doručovány daňové doklady v tištěné podobě. Věříme, že oceníte výhodu této služby, kterou je významné zkrácení doručovací doby a přehledná evidence a dostupnost dokladů na Vaší straně.

Souhlas s elektronickým doručováním daňových dokladů je ke stažení zde

Robert Černý vložil novinku 01.01.2017 21:11

Otevírací doba zákaznického centra v době vánočních svátků

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2017.

Otevírací doba zákaznického centra v období vánočních svátků

Úterý                    27. 12. 2016                        zavřeno
Středa                  28. 12. 2016                        8:00 – 17:00
Čtvrtek                 29. 12. 2016                        zavřeno
Pátek                   30. 12. 2016                        zavřeno

Robert Černý vložil novinku 21.12.2016 14:52

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2017

Vážení odběratelé,

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2017, s účinností od 1.1.2017, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vody pitné (od 1. 1. 2017):                              25,87 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 29,75 Kč/mᵌ
Cena vody odpadní (od 1. 1. 2017):                         35,08 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 40,34 Kč/mᵌ

Oznámení o stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017 je k dispozici zde.
Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.

Robert Černý vložil novinku 29.11.2016 13:49