Vyjádření

Pro jakoukoli stavební činnost v oblasti našeho působení potřebujete naše vyjádření k Vaší stavbě ve vztahu k námi provozované VHI, která má stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a platných rozhodnutí.

Formulář žádosti o vyjádření si můžete stáhnout ve formátu pdf nebo xls. Pečlivě vyplňte své údaje, zejména kontaktní informace. Rozlišujte investora a žadatele. Číslo jednací (VAK) nevyplňujte, slouží pro nás. Číslo jednací (žadatel) vyplnit můžete. Doporučujeme to zejména těm, co žádost posílají častěji, nebo více naráz a bude sloužit k jednoduché identifikaci, jestliže Vás při řešení Vaší žádosti budeme muset kontaktovat. Pokud je stavebník odlišný od žadatele, vyplňte i část B. V části C vyplňte informace o Vašem zájmovém území, tak aby jej bylo možné bezpečně lokalizovat. Pokud se chcete napojit na některou z našich sítí, zaškrtněte křížkem příslušné políčko. Toto udělejte, i pokud máte pouze projektový záměr nebo předprojektovou přípravu a žádáte pouze o informace o existenci sítí. Umožníte nám tím sdělit vám již před zahájením projektových prací maximum informací, které vám pomohou při dalším postupu. V části D specifikujte, k jakému účelu bude naše vyjádření sloužit. Pokud uvedená možnost není v seznamu (například zpracování územního plánu), vypište ji do volného pole. Zvolené údaje potvrďte křížkem (písmenem x ve formátu xls).

Upozorňujeme, že informace o existenci podzemních sítí nelze použít pro žádné stavební ani územní řízení.

Vyplňte datum, podpis, případně razítko.

K žádosti přiložte příslušný stupeň PD. U žádosti o existenci sítí přiložte kopii katastrální mapy, nebo situaci, kde bude vyznačeno celé zájmové území (staveniště), včetně prostoru pro všechny plánované přípojky.

Žádost přijmáme nejlépe emailem (ve formátu xls i pdf) na  pouze na adresu  info@vakjes.cz,.  Vyjádření je vydáno nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. Vyjádření poskytujeme bezplatně.

Ke stažení
Žádost o vyjádření ve formátu xls
Dokument Aplikace Excel | Velikost souboru: 77 Kb | 20.02.2015
Žádost stahujte, neotvírejte v prohlížeči. Pro jakoukoli stavební činnost v oblasti našeho působení potřebujete naše vyjádření k Vaší stavbě ve vztahu k námi provozované VHI, která má stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a platných rozhodnutí. K žádosti přiložte přílohy dle návodu. Žádost můžete odeslat i ve formátu xls. Upozorňujeme, že informace o existenci podzemních sítí nelze použít pro žádné stavební ani územní řízení. 
Žádost o vyjádření ve formátu pdf
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 53 Kb | 20.02.2015
Pro jakoukoli stavební činnost v oblasti našeho působení potřebujete naše vyjádření k Vaší stavbě ve vztahu k námi provozované VHI, která má stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a platných rozhodnutí. K žádosti přiložte přílohy dle návodu. Upozorňujeme, že informace o existenci podzemních sítí nelze použít pro žádné stavební ani územní řízení. 
Ochranná pásma ve formátu pdf
Dokument Adobe Acrobat | Velikost souboru: 158 Kb | 20.02.2015
Pro jakoukoli stavební činnost v oblasti našeho působení potřebujete naše vyjádření k Vaší stavbě ve vztahu k námi provozované VHI, která má stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a platných rozhodnutí.