Novinky

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 5. 2020

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2020, s účinností od 1. 5. 2020, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 5. 2020):                              30,84 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 33,92 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 5. 2020):                             37,70 Kč/mᵌ + 10% DPH, tj. 41,47 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.
Oznámení ceny vodného  stočného pro rok 2020 (od 1. 5. 2020) zde.

Robert Černý vložil novinku 30.03.2020 09:56

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29. dubna 2020 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 27.03.2020 09:30

Světový den vody 2020

Světový den vody 2020

I když máme v současné době všichni úplně jiné starosti, tak je jistě důležité zmínit, že si dnešním dnem připomínáme jednu z nejvýznamnějších událostí vodohospodářského světa, a to Světový den vody. Jeho smyslem je připomenout lidem význam vody, potřebu její ochrany a udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena již před více než čtvrt stoletím, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) vyhlášen 22. březen Světovým dnem Vody. Mottem Světového dne vody 2020 je „Water and climate change“, tedy „Voda a změna klimatu“.

Plánovaný den otevřených dveří, který jsme měli připraven na dnešní den na ČOV v České Vsi jsme byli nuceni, vzhledem k událostem, které není nutné komentovat, zrušit. V průběhu dne otevřených dveří jsme Vás, mimo jiné, chtěli také seznámit s plněním Projektu SUCHO 2015, který stále doplňujeme a rozšiřujeme. Nastalá situace nás však bohužel tuto významnou událost a setkání s Vámi přinutila odložit.

Při příležitosti letošních oslav Světového dne vody bychom Vám alespoň velmi rádi přinesli informace o bilanci hospodaření s vodou za uplynulý rok 2019. Účelem bilance vody je celkové shrnutí předchozího roku v potřebách surové vody, technologické spotřeby, vody nefakturované a vody fakturované s cílem zjištění ztrát vody v celém námi provozovaném systému vodohospodářské infrastruktury.

Loňský rok byl tak pro nás v této oblasti prozatím nejúspěšnější, byl milníkem, kdy jsme ztráty vody snížili pod hranici 10 %. K příležitosti Světového dne vody se tak „alespoň“ můžeme pochlubit výborným výsledkem, a to celkovými ztrátami ve výši 9,7 %. Jedná se o nejlepší výsledek od doby, kdy bilanci vody sledujeme a o meziroční pokles o 1,5 %. Kompletní bilance vody, o kterou se rádi podělíme, bude k dispozici na našich webových stránkách v průběhu dubna 2020.

Tisková zpráva VAK je ke stažení zde

Robert Černý vložil novinku 22.03.2020 07:00

Uzavření pracovišť společnosti pro veřejnost

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu jsou od pondělí 16. 3. 2020 až do odvolání pro veřejnost uzavřena všechna pracoviště společnosti. Naši zaměstnanci jsou Vám k dispozici prostřednictvím telefonu a e-mailu. Pro telefonní hovory využívejte prosím přednostně mobilní telefonní čísla. Kontakty naleznete na našich webových stránkách http://www.vakjes.cz/kontakt/ .

Vzhledem k uzavření pokladen nepřijímáme platby v hotovosti. K úhradám využijte prosím bezhotovostní převod.

Protokol k odběrnému místu sloužící pro provedení změn/přepis odběrného místa naleznete na webové adrese http://www.vakjes.cz/ke-stazeni/.

Žádost o vyjádření k sítím podávejte prosím prostřednictvím webové aplikace Vyjadřovací portál dostupné na adrese http://vyjadreni.vakjes.cz

Děkujeme za pochopení a přejeme pevné zdraví.

Radek Winiarski vložil novinku 13.03.2020 07:00

OBNOVA VODOVODU V ULICI PUŠKINOVA, JESENÍK

OBNOVA VODOVODU V ULICI PUŠKINOVA, JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 03.03.2020 07:00

PROVOZNÍ DOBA ZÁKAZNICKÉHO CENTRA V OBDOBÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat, že ve dnech 23. 12. 2019 – 31. 12. 2019 bude zákaznické centrum pro veřejnost uzavřeno. K dispozici Vám budeme opět v lednu 2020 v běžnou otevírací dobu.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2020.

Radek Winiarski vložil novinku 09.12.2019 07:00

VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné sektorové zakázky na stavební práce vedené pod názvem: VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 02.12.2019 10:00

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2020

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2020, s účinností od 1. 1. 2020, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2020):                              30,84 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 35,47 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2020):                             37,70 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 43,36 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.
Oznámení ceny vodného  stočného pro rok 2020
zde.

Radek Winiarski vložil novinku 29.11.2019 17:15

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE POD SNĚŽNOU STRÁNÍ

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE POD SNĚŽNOU STRÁNÍ

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné sektorové zakázky na stavební práce vedené pod názvem: ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE POD SNĚŽNOU STRÁNÍ, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 02.09.2019 11:00

Vyjadřovací portál Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. spuštěn

Vyjadřovací portál Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. spuštěn

Máme pro Vás dobrou zprávu. Nejen projektanti, ale i řadoví občané mají nově možnost podat žádost o vyjádření prostřednictvím webové aplikace Vyjadřovací portál. Ta je dostupná na adrese: http://vyjadreni.vakjes.cz a lze přes ni zažádat o všechny typy žádostí, které naše společnost vyřizuje.

Vyjadřovací portál provede žadatele procesem zadání žádosti šesti kroky. Žadateli zabere tento proces přibližně dvě minuty. Jelikož se jedná o responzivní aplikaci, žádosti např. o existenci sítí lze podávat přes mobilní zařízení (tablet, telefon).

Spuštění Vyjadřovacího portálu je přínosem jak pro žadatele, tak pro VAK. Díky elektronickému sběru žádostí se automatizuje celý proces vyřizování žádostí. 

Častější žadatelé si mohou v aplikaci vytvořit registraci, díky které ušetří čas při zadávání identifikačních údajů a především získají přehled o svých podaných žádostech s informací o aktuálním stavu vyřízení.

Robert Černý vložil novinku 03.07.2019 09:37