Výhlášení veřejné zakázky - Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně dodávky HW

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové podlimitní veřejné zakázky vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku pod názvem: "Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně dodávky HW".

Více informací zde