Světový den vody 2020

Světový den vody 2020

I když máme v současné době všichni úplně jiné starosti, tak je jistě důležité zmínit, že si dnešním dnem připomínáme jednu z nejvýznamnějších událostí vodohospodářského světa, a to Světový den vody. Jeho smyslem je připomenout lidem význam vody, potřebu její ochrany a udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena již před více než čtvrt stoletím, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) vyhlášen 22. březen Světovým dnem Vody. Mottem Světového dne vody 2020 je „Water and climate change“, tedy „Voda a změna klimatu“.

Plánovaný den otevřených dveří, který jsme měli připraven na dnešní den na ČOV v České Vsi jsme byli nuceni, vzhledem k událostem, které není nutné komentovat, zrušit. V průběhu dne otevřených dveří jsme Vás, mimo jiné, chtěli také seznámit s plněním Projektu SUCHO 2015, který stále doplňujeme a rozšiřujeme. Nastalá situace nás však bohužel tuto významnou událost a setkání s Vámi přinutila odložit.

Při příležitosti letošních oslav Světového dne vody bychom Vám alespoň velmi rádi přinesli informace o bilanci hospodaření s vodou za uplynulý rok 2019. Účelem bilance vody je celkové shrnutí předchozího roku v potřebách surové vody, technologické spotřeby, vody nefakturované a vody fakturované s cílem zjištění ztrát vody v celém námi provozovaném systému vodohospodářské infrastruktury.

Loňský rok byl tak pro nás v této oblasti prozatím nejúspěšnější, byl milníkem, kdy jsme ztráty vody snížili pod hranici 10 %. K příležitosti Světového dne vody se tak „alespoň“ můžeme pochlubit výborným výsledkem, a to celkovými ztrátami ve výši 9,7 %. Jedná se o nejlepší výsledek od doby, kdy bilanci vody sledujeme a o meziroční pokles o 1,5 %. Kompletní bilance vody, o kterou se rádi podělíme, bude k dispozici na našich webových stránkách v průběhu dubna 2020.

Tisková zpráva VAK je ke stažení zde