Publicita veřejné zakázky

Publicita veřejné zakázky "NOVÝ VODNÍ ZDROJ - BOREK, BĚLÁ POD PRADĚDEM, DOMAŠOV U JESENÍKA

Pro možné posílení vodního zdroje Bělská stráň byla, na základě hydrogeologického průzkumu, vybrána náhradní lokalita v údolí s potokem Hraničná (Borek). Na tento projekt byla v roce 2017 získána dotace ze SFŽP ČR, Národní program Životního prostředí, Prioritní oblast: 1. Voda, Podoblast podpory: Zdroje vody, Podporované aktivity: 1.6.A Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody. Průzkumný vrt DB 2 (66 m) byl realizován v roce 2018. 

Dokument, zajišťující publicitu projektu, je ke stažení zde