OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH TYRŠOVA A NA ÚBOČÍ, JESENÍK - AKTUALITY

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH TYRŠOVA A NA ÚBOČÍ, JESENÍK - AKTUALITY

Přinášíme aktuální informace z výše uvedené stavby. V průběhu minulého týdne byly dokončeny veškeré práce na pokládce vodovodu a kanalizace. Bylo také odstraněno provizorní zásobování pitnou vodou a jednotlivé přípojky byly napojeny na nový vodovod. Práce na obnově vodovodu a kanalizace se nám tedy podařilo dokončit o měsíc dříve oproti plánu. V závěru tohoto týdne bude provedena provizorní vysprávka místní komunikace v ulici Tyršova před zimním obdobím. V ulici Na Úbočí probíhají práce na povrchu místní komunikace.

V ulici Tyršova jsou společností KAVOPLYN s.r.o. prováděny zemní práce a pokládka plynovodního potrubí. 

Omlouváme se za stavbou způsobená omezení a komplikace v dopravě. Našim cílem je dodávka kvalitní pitné vody a bezproblémové odkanalizování a postupná obnova vodohospodářské infrastruktury je nezbytná.