Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů provádějí zaměstnanci společnosti v periodických intervalech v závislosti na velikosti odběru. Obvyklá odečtová perioda při odečtech vodoměrů pro domácnosti je kalendářní rok.

Odečtový lístek

V případě, že odečítač nezastihl odběratele v místě odběru a nemohl tak být proveden odečet stavu vodoměru, zanechá na místě odečtový lístek. Žádáme Vás o vyplnění odečtového lístku a doručení na Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Odečet elektronickou poštou

Místo zaslání odečtového lístku je možné stav vodoměru nahlásit také elektronickou poštou na adresu info@vakjes.cz (předmět "ODEČET")

Aby mohl být stav vodoměru přiřazen odběrnému místu a odečet tak mohl být platný, je nutné ve zprávě elektronické pošty uvést:

  • adresu, kde je vodoměr umístěn (v některých případech je odlišná od adresy odběratele)
  • jméno a příjmení odběratele
  • číslo odběrného místa
  • číslo vodoměru
  • stav vodoměru
  • datum odečtu stavu vodoměru
  • telefonní kontakt na odběratele

Formulář pro elektronický odečet vodoměru (samoodečet)

Místo zaslání odečtového lístku nebo emailu je možné stav vodoměru nahlásit také vyplněním následujícího formuláře. Aby mohl být stav vodoměru přiřazen odběrnému místu a odečet tak mohl být platný, je nutné vyplnit všechny položky formuláře elektronického odečtu vodoměru.

Vložit nový odečet vodoměru