Novinky

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 15. ledna 2019 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 02.11.2018 07:00

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH TYRŠOVA A NA ÚBOČÍ, JESENÍK - AKTUALITY

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICÍCH TYRŠOVA A NA ÚBOČÍ, JESENÍK - AKTUALITY

Přinášíme aktuální informace z výše uvedené stavby. V průběhu minulého týdne byly dokončeny veškeré práce na pokládce vodovodu a kanalizace. Bylo také odstraněno provizorní zásobování pitnou vodou a jednotlivé přípojky byly napojeny na nový vodovod. Práce na obnově vodovodu a kanalizace se nám tedy podařilo dokončit o měsíc dříve oproti plánu. V závěru tohoto týdne bude provedena provizorní vysprávka místní komunikace v ulici Tyršova před zimním obdobím. V ulici Na Úbočí probíhají práce na povrchu místní komunikace.

V ulici Tyršova jsou společností KAVOPLYN s.r.o. prováděny zemní práce a pokládka plynovodního potrubí. 

Omlouváme se za stavbou způsobená omezení a komplikace v dopravě. Našim cílem je dodávka kvalitní pitné vody a bezproblémové odkanalizování a postupná obnova vodohospodářské infrastruktury je nezbytná.

Robert Černý vložil novinku 01.10.2018 16:16

Technik GIS - výběrové řízení

Výběrové řízení na pozici "Technik GIS" je stále otevřeno. Pro svou žádost do výběrového řízení můžete využít také portálu www.jobs.cz prostřednictvím tohoto odkazu

Robert Černý vložil novinku 26.09.2018 11:00

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 25. září 2018 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

Robert Černý vložil novinku 14.09.2018 14:45

Noční měření 7. 9. 2018 - Lipová-lázně

Noční měření 7. 9. 2018 - Lipová-lázně

V noci ze dne 6. 9. 2018 na 7. 9. 2018, konkrétně 7. 9. 2017 od 0:00 do 4:00, bude probíhat noční měření vodovodní sítě v obci Lipová-lázně. Noční měření je jeden z nejspolehlivějších způsobů ve vyhledávání skrytých ztrát ve vodovodu. V průběhu prováděného měření budou postupně uzavírány jednotlivé okruhy vodovodní sítě. Bude tedy docházet k přerušením v dodávkách pitné vody v délce cca 15-45 min.

Omlouváme se za způsobené komplikace způsobené přerušovanými dodávkami pitné vody a děkujeme za pochopení. Abychom co nejvíce omezili možné komplikace, provádíme měření v noci. Našim cílem je nejen dodávka kvalitní pitné vody, ale také stálé snižování skrytých ztrát vody.

​Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 06.09.2018 11:00

Technik GIS - výběrové řízení

Do našeho týmu hledáme technika GIS. Nabízíme možnost práce na zajímavém a stále se rozvíjejícím projektu vodohospodářského GIS naší společnosti.

Hlavní náplní technika GIS bude vkládání a aktualizace grafických a popisných dat do GIS, dále navrhování a zpracování změn datového modelu a udržování technické dokumentace vodohospodářské infrastruktury v aktuálním stavu.

V případě Vašeho zájmu postupujte dle tohoto inzerátu a nejpozději do 12. 10. 2018 do 14:00 hod. doručte přihlášku do sídla naší společnosti na adresu Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyršova 248, 790 01 Jeseník.

Případným zájemcům přejeme mnoho štěstí ve výběrovém řízení a těšíme se na budoucí spolupráci.

Robert Černý vložil novinku 29.08.2018 07:00

OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V Ř. KM 0,220

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 07.08.2018 15:06

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel níže uvedených veřejných zakázek malého rozsahu na projekční práce, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedené zakázky.

OBNOVA VODOVODU V ULICI MAJAKOVSKÉHO, JESENÍK a OBNOVA VODOVODU V ULICI PURKYŇOVA, JESENÍK - více informací zde

OBNOVA VODOVODU DOLNÍ LIPOVÁ (PE110), LIPOVÁ-LÁZNĚ - více informací zde

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI PALACKÉHO, JESENÍK - více informací zde

OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK - více informací zde

OBNOVA VODOVODU DOLNÍ LIPOVÁ (SOUBĚH SE STÁTNÍ SILNICÍ II/369), LIPOVÁ-LÁZNĚ - více informací zde

Robert Černý vložil novinku 13.06.2018 15:15