Novinky

Otevírací doba zákaznického centra v období vánočních svátků

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři.

Přejeme Vám klidné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2018.

Otevírací doba zákaznického centra v období vánočních svátků:

Středa                  27. 12. 2017                        8:00 – 17:00
Čtvrtek                 28. 12. 2017                        zavřeno
Pátek                   29. 12. 2017                        zavřeno

Radek Winiarski vložil novinku 18.12.2017 12:30

Výhlášení veřejné zakázky - Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně dodávky HW

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové podlimitní veřejné zakázky vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku pod názvem: "Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně dodávky HW".

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 15.12.2017 22:59

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ VODNÍ ZDROJ – BOREK, BĚLÁ POD PRADĚDEM

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: "NOVÝ VODNÍ ZDROJ – BOREK, BĚLÁ POD PRADĚDEM", Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 15.12.2017 22:48

První mrazy udeřily. Máte dobře zabezpečený vodoměr proti mrazu?

První mrazy udeřily. Máte dobře zabezpečený vodoměr proti mrazu?

Vánoční svátky se kvapem blíží a na Jesenicku v uplynulých dnech klesla teplota místy až k mínus deseti stupňům. To je již teplota, při které mohou zamrznout vodoměry ve venkovních šachtách, případně i v nevytápěných částech budov.

Pozor by si měli dát také vlastníci chat a chalup, kde nedochází po většinu roku k odběru, voda v potrubí stojí a může snáze zamrznout.

I když je vodoměr ve vlastnictví provozovatele vodovodu, je povinností odběratele jej chránit před poškozením a mrazem. Doporučujeme Vám zkontrolovat, zda je vodoměr, který máte umístěn v šachtě, či v nevytápěné části domu dostatečně ochráněn vhodným tepelně izolačním materiálem. Nezapomeňte také dohlédnout, aby sklepní okénka, případně venkovní šachty, byly pečlivě uzavřeny a bylo tak zabráněno přístupu studeného vzduchu z vnějšku. Možnou prevencí je např. řádné zateplení nebo zakrytí sklepních okének, případně vstupů do šachet polystyrénem a podobně.

Podcenění kontroly vodoměru může připravit nemilé překvapení v podobě zamrzlého vodoměru a s tím spojené nemalé výdaje. Dojde-li totiž k zamrznutí vodoměru a jeho poškození, náklady na výměnu vodoměru a uniklou pitnou vodu jdou na vrub odběratele (vlastníka nemovitosti).

Pokud k zamrznutí a následnému prasknutí vodoměru přeci jenom dojde, v žádném případě neprovádějte výměnu vlastními silami a obraťte se na poruchovou službu naší společnosti.

Robert Černý vložil novinku 02.12.2017 18:32

Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2018

Vážení odběratelé,

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2018, s účinností od 1.1.2018, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vody pitné (od 1. 1. 2018):                              27,07 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 31,13 Kč/mᵌ
Cena vody odpadní (od 1. 1. 2018):                         35,78 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 41,15 Kč/mᵌ

Oznámení o stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018 je k dispozici zde.
Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.

Robert Černý vložil novinku 27.11.2017 21:01

Noční měření 13. 10. 2017 - Lipová-lázně

V noci ze dne 12. 10. 2017 na 13. 10. 2017, konkrétně 13. 10. 2017 od 0:00-4:00, bude probíhat noční měření vodovodní sítě v obci Lipová-lázně. Noční měření je jeden z nejspolehlivějších způsobů ve vyhledávání skrytých ztrát ve vodovodu a je prováděno 2 x ročně. V průběhu prováděného měření budou postupně uzavírány jednotlivé okruhy vodovodní sítě. Bude tedy docházet ke krátkým přerušením v dodávkách pitné vody v délce cca 15-20 min.

Omlouváme se za způsobené komplikace způsobené přerušovanými dodávkami pitné vody a děkujeme za pochopení. Abychom co nejvíce omezili možné komplikace, provádíme měření v noci. Našim cílem je nejen dodávka kvalitní pitné vody, ale také stálé snižování skrytých ztrát vody.

​Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 11.10.2017 21:26

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: VODOVOD A KANALIZACE JESENÍK, BUKOVICE - PASÍČKA, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 11.10.2017 21:12

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - OBNOVA KANALIZACE V ULICI TICHÁ, ČESKÁ VES

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: OBNOVA KANALIZACE V ULICI TICHÁ, ČESKÁ VES, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 11.10.2017 21:09

Vyhlášení veřejné zakázky - Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně dodávky HW

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové podlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem: Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně dodávky HW​, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde

Robert Černý vložil novinku 06.10.2017 15:03

Noční měření 8. 9. 2017 - Jeseník

V noci ze dne 7. 9. 2017 na 8. 9. 2017, konkrétně 8. 9. 2017 od 0:00-4:00, bude probíhat noční měření vodovodní sítě v centru města Jeseníku. Noční měření je jeden z nejspolehlivějších způsobů ve vyhledávání skrytých ztrát ve vodovodu a je prováděno 2 x ročně. V průběhu prováděného měření budou postupně uzavírány jednotlivé okruhy vodovodní sítě. Bude tedy docházet ke krátkým přerušením v dodávkách pitné vody v délce cca 15-20 min.

Omlouváme se za způsobené komplikace způsobené přerušovanými dodávkami pitné vody a děkujeme za pochopení. Abychom co nejvíce omezili možné komplikace, provádíme měření v noci. Našim cílem je nejen dodávka kvalitní pitné vody, ale také stálé snižování skrytých ztrát vody.

​Více informací zde.

Robert Černý vložil novinku 07.09.2017 09:49

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 5. října 2017 od 10:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
​Doplněná pozvánka ke stažení zde. (doplněno 27. 9. 2017)
Aktualizované podklady ke stažení zde. (aktualizováno dne 27. 9. 2017)

Protinávrh města Jeseník ke stažení zde. (doplněno dne 27. 9. 2017)

Robert Černý vložil novinku 30.08.2017 14:34