Stavby (obnova nebo rozvoj VHI)

Touto cestou bychom Vás rádi informovali o jednotlivých stavbách, v rámci kterých je prováděn rozvoj, případně obnova naší vodohospodářské infrastruktury. Při těchto stavbách může také docházet k přerušení dodávek pitné vody, či k přerušení odvádění odpadních vod.