Orgány společnosti

Představenstvo

Ing. Jan Konečný předseda představenstva
Jaroslav Blaník člen představenstva
Ing. Pavel Mrnůštík člen představenstva
Miroslav Kružík člen představenstva
Ing. Petr Mudra člen představenstva
Martin Kouřil člen představenstva

Dozorčí rada

Jana Vaníčková předseda dozorčí rady
Vladimír Kohoutek člen dozorčí rady
Ing. Petr Kučák člen dozorčí rady
Ing. Lubomír Žmolík člen dozorčí rady
Ing. Roman Kalous člen dozorčí rady
Mgr. Alena Krčmářová člen dozorčí rady