VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA PROJEKTOVÉ PRÁCE

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel níže uvedených veřejných zakázek malého rozsahu na projekční práce, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedené zakázky.

OBNOVA VODOVODU V ULICI MAJAKOVSKÉHO, JESENÍK a OBNOVA VODOVODU V ULICI PURKYŇOVA, JESENÍK - více informací zde

OBNOVA VODOVODU DOLNÍ LIPOVÁ (PE110), LIPOVÁ-LÁZNĚ - více informací zde

OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI PALACKÉHO, JESENÍK - více informací zde

OBNOVA VODOVODU V ULICI PRIESSNITZOVA, JESENÍK - více informací zde

OBNOVA VODOVODU DOLNÍ LIPOVÁ (SOUBĚH SE STÁTNÍ SILNICÍ II/369), LIPOVÁ-LÁZNĚ - více informací zde