POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Představenstvo společnosti Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. se sídlem Jeseník, Tyršova č.p. 248, PSČ 790 01, IČ: 65138066, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložce 1211 svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 26. června 2018 od 8:00 hodin v zasedací místnosti ČOV Česká Ves.

Pozvánka ke stažení zde.
Podklady ke stažení zde.

12. 6. 2018 - Představenstvo společnosti doplňuje pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na den 26. 6. 2018.

Doplněná pozvánka ke stažení zde.
Doplnění pořadu jednání valné hromady zde.

25. 6. 2018 - Představenstvo společnosti doplňuje pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na den 26. 6. 2018.

Doplněná pozvánka ke stažení zde.
Doplnění pořadu jednání valné hromady zde.