VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - NOVÝ VODNÍ ZDROJ – BOREK, BĚLÁ POD PRADĚDEM

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: "NOVÝ VODNÍ ZDROJ – BOREK, BĚLÁ POD PRADĚDEM", Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde