První mrazy udeřily. Máte dobře zabezpečený vodoměr proti mrazu?

První mrazy udeřily. Máte dobře zabezpečený vodoměr proti mrazu?

Vánoční svátky se kvapem blíží a na Jesenicku v uplynulých dnech klesla teplota místy až k mínus deseti stupňům. To je již teplota, při které mohou zamrznout vodoměry ve venkovních šachtách, případně i v nevytápěných částech budov.

Pozor by si měli dát také vlastníci chat a chalup, kde nedochází po většinu roku k odběru, voda v potrubí stojí a může snáze zamrznout.

I když je vodoměr ve vlastnictví provozovatele vodovodu, je povinností odběratele jej chránit před poškozením a mrazem. Doporučujeme Vám zkontrolovat, zda je vodoměr, který máte umístěn v šachtě, či v nevytápěné části domu dostatečně ochráněn vhodným tepelně izolačním materiálem. Nezapomeňte také dohlédnout, aby sklepní okénka, případně venkovní šachty, byly pečlivě uzavřeny a bylo tak zabráněno přístupu studeného vzduchu z vnějšku. Možnou prevencí je např. řádné zateplení nebo zakrytí sklepních okének, případně vstupů do šachet polystyrénem a podobně.

Podcenění kontroly vodoměru může připravit nemilé překvapení v podobě zamrzlého vodoměru a s tím spojené nemalé výdaje. Dojde-li totiž k zamrznutí vodoměru a jeho poškození, náklady na výměnu vodoměru a uniklou pitnou vodu jdou na vrub odběratele (vlastníka nemovitosti).

Pokud k zamrznutí a následnému prasknutí vodoměru přeci jenom dojde, v žádném případě neprovádějte výměnu vlastními silami a obraťte se na poruchovou službu naší společnosti.