Ceny vodného a stočného od 1. 1. 2018

Vážení odběratelé,

Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2018, s účinností od 1.1.2018, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vody pitné (od 1. 1. 2018):                              27,07 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 31,13 Kč/mᵌ
Cena vody odpadní (od 1. 1. 2018):                         35,78 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 41,15 Kč/mᵌ

Oznámení o stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2018 je k dispozici zde.
Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.