VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - OBNOVA KANALIZACE V ULICI TICHÁ, ČESKÁ VES

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: OBNOVA KANALIZACE V ULICI TICHÁ, ČESKÁ VES, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde