Vyhlášení veřejné zakázky - Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně dodávky HW

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel sektorové podlimitní veřejné zakázky vedené pod názvem: Dodávka vodoměrů pro Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., včetně dodávky HW​, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde