VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ROZŠÍŘENÍ VODOVODU V ULICI SEIFERTOVA, JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné sektorové zakázky na stavební práce vedené pod názvem: ROZŠÍŘENÍ VODOVODU V ULICI SEIFERTOVA, JESENÍK, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde