Vyhlášení veřejné zakázky - OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI U JATEK,  JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI U JATEK,  JESENÍK, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde