Vyhlášení veřejné zakázky - OBNOVA VODOVODU V ULICI NA ÚBOČÍ,  JESENÍK (II. ETAPA)

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel zakázky malého rozsahu na projekční práce vedené pod názvem: OBNOVA VODOVODU V ULICI NA ÚBOČÍ,  JESENÍK (II. ETAPA), Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde