Vyjadřovací portál Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Vyjadřovací portál Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s.

Již rok mají projektanti, ale i řadoví občané možnost podat žádost o vyjádření prostřednictvím webové aplikace Vyjadřovací portál. Ta je dostupná na adrese: http://vyjadreni.vakjes.cz a lze přes ni zažádat o všechny typy žádostí, které naše společnost vyřizuje.

Žádáme všechny, aby využívali již pouze tohoto způsobu podávání žádostí.

Vyjadřovací portál provede žadatele procesem zadání žádosti šesti kroky. Žadateli zabere tento proces přibližně dvě minuty. Jelikož se jedná o responzivní aplikaci, žádosti např. o existenci sítí lze podávat přes mobilní zařízení (tablet, telefon).