CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2020

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2020, s účinností od 1. 1. 2020, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2020):                              30,84 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 35,47 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2020):                             37,70 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 43,36 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.
Oznámení ceny vodného  stočného pro rok 2020
zde.