VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ČOV ČESKÁ VES – OBNOVA ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽE

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné sektorové zakázky na stavební práce vedené pod názvem: ČOV ČESKÁ VES – OBNOVA ZAHUŠŤOVACÍ NÁDRŽE, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde