VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE POD SNĚŽNOU STRÁNÍ

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE POD SNĚŽNOU STRÁNÍ

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné sektorové zakázky na stavební práce vedené pod názvem: ROZŠÍŘENÍ KANALIZACE POD SNĚŽNOU STRÁNÍ, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde