VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - OBNOVA VODOVODU V ULICI PURKYŇOVA, JESENÍK

VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - OBNOVA VODOVODU V ULICI PURKYŇOVA, JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné sektorové zakázky na stavební práce vedené pod názvem: OBNOVA VODOVODU V ULICI PURKYŇOVA, JESENÍK, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na uvedenou zakázku.

Více informací zde