Světový den vody 2019

Světový den vody 2019

Zítra, tedy 22. 3. 2019, si připomeneme Světový den vodyJeho smyslem je připomenout lidem význam vody, potřebu její ochrany a udržitelného nakládání s vodními zdroji. Tato tradice byla zahájena již před čtvrt stoletím, kdy byl Valným shromážděním Organizace spojených národů (OSN) vyhlášen 22. březen Světovým dnem Vody.

Motto Světového dne vody 2019, "Leaving no one behind",  je překládáno především jako "Voda pro všechny". Mohou nás však napadnout i další témata. Např. odpovědné provozování, zajištění kvalitních zdrojů pitné vody atd. Právě odpovědné provozování a postupné snižování ztrát vody je jednou z našich největších priorit. Pro účely sledování ztrát vody každoročně zpracováváme bilanci vody, jejímž účelem je celkové shrnutí předchozího roku s cílem zjištění ztrát vody v celém námi provozovaném systému vodohospodářské infrastruktury. 

Rok 2018 byl pro nás z hlediska ztrát vody velmi úspěšný a Světový den vody můžeme oslavit s vědomím, že se nám podařilo snížit skutečné ztráty vody na 11,2 %, což je nejlepší výsledek od doby, kdy bilanci vody sledujeme. Tisková zpráva VAK je ke stažení zde. Video Světového dne vody 2019 můžete vzhlédnout zde