STUDIE PROVEDITELNOSTI OBNOVY KANALIZACE V LOKALITĚ LÁZNĚ JESENÍK

STUDIE PROVEDITELNOSTI OBNOVY KANALIZACE V LOKALITĚ LÁZNĚ JESENÍK

Společnost Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jako zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu vedené pod výše uvedeným názvem, Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace.

Více informací zde.