CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2019

Vážení odběratelé,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., jakožto vlastník a provozovatel vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Vám oznamuje, že představenstvo společnosti schválilo pro rok 2019, s účinností od 1. 1. 2019, cenu vody pitné a služeb spojených s jejím dodáním (vodné) a cenu služeb spojených s odváděním a čištěním odpadních vod (stočné) takto:

Cena vodného (od 1. 1. 2019):                              28,38 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 32,64 Kč/mᵌ
Cena stočného (od 1. 1. 2019):                             37,16 Kč/mᵌ + 15% DPH, tj. 42,73 Kč/mᵌ

Ceny vodného a stočného od roku 2014 jsou uvedeny zde.

Oznámení pro rok 2019 zde.