Žádost o vyjádření ve formátu xls
Žádost stahujte, neotvírejte v prohlížeči. Pro jakoukoli stavební činnost v oblasti našeho působení potřebujete naše vyjádření k Vaší stavbě ve vztahu k námi provozované VHI, která má stanovena ochranná pásma dle platné legislativy a platných rozhodnutí. K žádosti přiložte přílohy dle návodu. Žádost můžete odeslat i ve formátu xls. Upozorňujeme, že informace o existenci podzemních sítí nelze použít pro žádné stavební ani územní řízení. 
Žádost o vyjádření ve formátu xls