Předávací protokol k odběrnému místu
Předávací protokol k odběrnému místu - formulář se podepisuje na zákaznickém centru oběma stranami nejpozději do 15 dnů po přepisu nemovitosti na nového vlastníka.
Předávací protokol k odběrnému místu